แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

บันดาหยารีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N001  ราคา 6,200 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักบันดาหยาวิลล่า  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N002  ราคา 8,900 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักวารินบีชรีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N003 ราคา 5,700 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักเม้าเท่นรีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N004 ราคา 7,000 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักไอดีลิค  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N005 ราคา 9,700 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักอาคีราหลีเป๊ะรีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N006 ราคา 8,700 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักอันดารีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N007 ราคา 8,100 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักมะลิรีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N008 ราคา 7,500 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักสิตาบีชรีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N009 ราคา 8,600 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
พักท่าเรือปากบารา  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N010 ราคา 2,990 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
วาริน บีช รีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N011 ราคา 3,900 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ+ล่องแก่ง
บันดาหยารีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N012 ราคา 6,800 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ+เกาะลังกาวี
วารินรีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N013 ราคา 8,700 บาท

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ+เกาะลังกาวี
บันดาหยารีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N014 ราคา 8,900 บาท

ล่องแก่ง+เกาะลังกาวี
นาโกยารีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N015 ราคา 6,900 บาท

ล่องแก่ง+เกาะลังกาวี
อันยาโฮเทล  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N016 ราคา 7,500 บาท

เกาะลังกาวี
นาโกยารีสอร์ท  3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N017 ราคา 6,400 บาท

เกาะลังกาวี
อันยาโฮเทล 3 วัน 2 คืน
รหัส L3D2N018 ราคา 7,600 บาท