เบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญ

สำนักงานจังหวัดตรัง
075-218-516

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
075-570-541

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง
075--215-867

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
075-215-580

สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง
075-215-215

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
075-215-395

ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
075-219-918

ด่านตรวจคนเข้าเมือง
075-251-030

ศูนย์ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
075-220-232

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคใต้
074-203-223-0

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดปากเมง
075-572-151-2

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
075-248-201-5

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
074-783-074

ตำรวจท่องเที่ยว
075-211-903

ตำรวจทางหลวง
075-501-033

ตำรวจน้ำจังหวัดตรัง
075-251-103

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
075-218-019

โรงพยาบาลตรัง
 075-218-018

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์
075-218-5858 , 075-218-332

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
075-218-988

สถานีขนส่ง
075-214-504

สถานีรถไฟตรัง
075-218-012

ท่าอากาศยานตรัง
075-572-151-2

สายการบินนกแอร์
075-572-229

สายการบินไทยแอร์เอเชีย
075-572-067

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
075-203-308