รถตู้

เช่ารถตู้ตรัง 9, 13 ที่นั่ง วีไอพี,14 ที่นั่ง (ไม่รวมน้ำมัน)

เช่ารถตู้ไม่รวมน้ำมัน เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการกำหนดเวลาเป็นของตัวเอง และไม่กำหนดสถานที่เที่ยว ราคานี้เป็นราคาใช้รถภายในจังหวัดตรังเท่านั้น

เช่ารถตู้ 9, 13 ที่นั่ง วีไอพี,14 ที่นั่ง (รวมน้ำมัน)

เช่ารถตู้แบบรวมน้ำมัน ลูกค้าจะต้องกำหนดเส้นทางที่แน่นอนและระยะเวลา และจำนวนลูกค้า หรือ ใช้รับส่งจากจุดที่หนึ่ง ไปยัง จุดหมายปลายทาง

เช่ารถตู้ตรัง เช่ารถนำเที่ยวในจังหวัดตรัง เช่ารถตู้ในตรังราคาประหยัด เราบริการรถตู้ในตรังทุกประเภท รถตู้นำเที่ยวเมืองตรังสุดคุ้ม ปลอดภัย ติดต่อ 0910401234

 

Toyota Commuter

14 ที่นั่ง

1,800

บาทต่อวัน

เบาะ 4 แถว ( 3:3:3:4)

ประกันชั้นหนึ่ง เข็มขัดนิรภัย

เติมน้ำมันดีเซล

ปลอดบุหรี่

ชำนาญทาง

Toyota Commuter

13 ที่นั่ง กึ่ง VIP

2,000

บาทต่อวัน

เบาะ 4 แถว (2:3:3:4)

ประกันชั้นหนึ่ง เข็มขัดนิรภัย

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถ

ปลอดบุหรี่

ชำนาญทาง

Toyota Commuter

8 , 9 ที่นั่ง VIP

2,200

บาทต่อวัน

เบาะ 3 แถว (3:3:3)

DVD , Air-Con

ประกันชั้นหนึ่ง เข็มขัดนิรภัย

ปลอดบุหรี่

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถ

เส้นทางที่ 1 ตรัง -  กระบี่  

ถ้ำเลเขากอบ เที่ยวกระบี่ สระมรกต น้ำตกร้อน แวะซื้อของฝากกระบี่ และตรัง

เส้นทางที่ 2

ถ้ำเลเขากอบ วัดเขาพระยอด ทานอาหารเที่ยงในเมือง ผ้าทอนาหมื่นศรี ถ้ำช้างหาย
ซือของฝากในเมืองตรัง

เส้นทางที่ 3

ถ้ำเลเขากอบ บ่อน้ำร้อนควนแดง สถานีรถไฟกันตัง ตันยางพาราต้นแรก พิพิธภัณฑ์พระยารัษฏา
สัมผัสบรรยากาศในอดีต พร้อมร้บประทานอาหารอร่อยที่ "กันตัง"

เส้นทางที่ 4

หาดปากเมง อุทยานหาดเจ้าไหม บ่อน้ำร้อนควนแดง สถานีรถไฟกันตัง ตันยางพาราต้นแรก
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฏา สัมผัสบรรยากาศในอดีต พร้อมร้บประทานอาหารอร่อยที่ "กันตัง"

เส้นทางที่ 5

ถ้ำเลเขากอบ วัดเขาพระยอด วันภูเขาทอง ทานอาหารเที่ยงในเมือง ไหวพระที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย

เส้นทางที่ 6

วัดประสิทธิชัย ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย วัดตันตยาภิรม อนุสาวรียร์พระยารัษฏา
ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย พระโพธิสัตว์กวนอิม แวะกินศูนย์รวมอาหารโบราณ

เส้นทางที่ 7

ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกโตนเต๊ะ สะพานยอดไม้

เส้นทางที่ 8

น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกสายรุ้ง ผ้าทอนาหมื่นศรี ถ้ำช้างหาย

เส้นทางที่ 9

หาดปากเมง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมคล ถ้ำเลเขากอบ ศาลเจ้าทางกงเยี้ย พระโพธิสัตว์กวนอิม

เส้นทางที่ 10 (ในเมืองตรัง)

แม่น้ำตรัง ณ บ้านท่าจีน วัดประสิทธิชัย ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 โบสถ์คริสตจักร(โบราณสถาน) อนุสาวรีพระยารัษฏษนุประดิษฐ์
สระกะพังสุรินทร์ หอนาฬิกา หอสมุดและหอจดหมายเหตุ พระโพธิสัตว์กวนอิม ศาลเปากง