เรือหางยาว

ชื่อเรือ : ปลันดา

ผู้โดยสาร : 18 ท่าน
เครื่องยนต์ :  Nissan BigM BD25
ท่าเรือ : ปากเมง

ชื่อเรือ : ศราวิทร์
ผู้โดยสาร : 17 ท่าน
เครื่องยนต์ : Isuzu Gold Dragon 2500
ท่าเรือ : ปากเมง

ชื่อเรือ :  เมืองตรัง99
ผู้โดยสาร : 20 ท่าน
เครื่องยนต์ :  Nissan BigM BD25
ท่าเรือ : ปากเมง

ชื่อเรือ :  อ.อรัญญา
ผู้โดยสาร : 15 ท่าน
เครื่องยนต์ :  Nissan BigM BD25
ท่าเรือ :  ปากเมง

ชื่อเรือ :  มุกดารา
ผู้โดยสาร : 18 ท่าน
เครื่องยนต์ :  Nissan BigM BD25
ท่าเรือ : ควนตุงกู

ชื่อเรือ :  น้องแบงค์
ผู้โดยสาร : 18 ท่าน
เครื่องยนต์ :  Nissan BigM BD25
ท่าเรือ : ควนตุงกู

ชื่อเรือ :  เอเวอรี่ เบส์
จุผู้โดยสาร : 18 ท่าน
ลูกเรือ : 1 ท่าน
ขึ้นเรื่อที่ : ท่าเรือปากเมง